Merry Christmas and Happy New Year !

Noel 2018

Thân chúc quý huynh trưởng 4/72 Kiên Trì Giáng Sinh an lành cùng một năm mới nhiều sức khoẻ,nhiều hạnh Phúc .

Longview gọi ta về lần ba 2018 .

Đi làm ruộng ở U Minh Thượng (Đinh kim Văn 214)

Đi làm ruộng ở U Minh Thượng (Đinh kim Văn 214)

Đám Cưới Đầu Xuân (Đinh kim Văn 214 )

Đám cưới đầu xuân (Đinh kim Văn 214 )

Chúc Mừng Năm Mới .

IMG_1050

Thân chúc quý huynh trưởng cùng gia đình một năm mới nhiều sức khoẻ ,vạn sự như ý .

Page 1 of 32