4/72 VIẾT

Những Dấu Chân Nhìn Lại-TG-(Le Trinh Thanh-221)

TRIỆU THIÊN TƯỜNG (Đi Chiến Dịch )

Kỷ niệm 40 năm ngày rời Đà Nẵng(Đỗ thanh Giang 244)

ĐỖ THANH GIANG 244

Khóa 4/72 trong nien nho

Nhớ Thuở Vào Đời ( Le Trinh Thanh-221)

1 Comment

  1. toan phung

    Diệp. trung đội 1, Huy , trung dội 2. Td230 có 3 tên cb472 đều còn sống nhwan răng và ở ben này là Nhỏ, Tixnh (mục sư), ngoài ra có Hoà(salong cương) tao hỏi e mail của mày dể add vô kiên tri groups, may sẽ còn gặp nhiều thằng , hình như mày ở Phương lâm? bravo , đây tango, hiệu quả , 30 tràng , trả lời

Leave a Reply