Thân gởi các cựu SVSQ 4/72(Tiểu Đoàn 2 khăn tím).
Sau 6 tháng Website “khoa472kientri” ra đời , với mục đích : tìm lại,liên lạc,tâm sự
sau 40 năm xa cách.Chúng ta đã liên lạc được một ít bạn bè cùng khoá ở khắp nơi
Mỷ,Úc,Việt Nam.
Chúng ta vẩn chưa liên lạc được một người bạn nào thuộc khoá 4/72 Kiên Trì ma`
một phần thân thể đã bỏ lại chiến trường năm xưa và phải chiến đấu không ngừng
nghỉ với cuộc sống đầy khó khăn về mọi mặt!!! Gần nửa thế kỷ và còn đang tiếp tục
cho những ngày tới.
Nếu bạn nào biết hoặc liên lạc được với các Thương Phế Binh là cựu SVSQ 4/72
Xin cho chúng tôi biết thêm tin tức (email,địa chỉ,điện thoại vv….) để không ngoài mục
đích chia sẻ vui buồn trong những năm tháng cuối đời.
Mọi chi tiết liên lạc xin Email cho chúng tôi :

Thân chào.
4/72 Kiên Trì.