Category: Tin buồn

Tin buồn.

TIN BUỒN

NHẬN ĐƯỢC HUNG TIN
HIỀN THÊ SVSQ PHÙNG NGỌC BẢO 472/ĐĐ21
CHỊ

HUỲNH THỊ PHI YẾN

 

VỪA THẤT LỘC TẠI SÀI GÒN VIỆT NAM
VÀO LÚC 10:20 SÁNG CHỦ NHẬT
NGÀY 27/04/2014
NHẰM NGÀY 28/03/2014 ÂM LỊCH
HƯỞNG DƯƠNG 59 TUỔI
TOÀN THỂ SVSQ KHÓA 472 KIÊN TRÌ
THÀNH THẬT CHIA BUỒN CÙNG SVSQ PHÙNG NGỌC BẢO
VÀ GIA QUYẾN
CẦU MONG
CHỊ HUỲNH THỊ PHI YẾN
SỚM VỀ CỎI THIÊN ĐƯỜNG HƯỞNG NHAN THÁNH CHÚA
ĐỒNG THÀNH KÍNH PHÂN ƯU
472 KIÊN TRÌ

Chia Buồn

TOÀN THỂ SVSQ KHÓA 4/72 KIÊN TRÌ TBTXTD

Vô cùng xúc động nhận được hung tin

Thân Phụ SVSQ Phạm nam Hải 231

Ông

Phạm nam Vân

Pháp Danh: Minh Bạch


đã mãn phần vào lúc  ngày 11 tháng 07 năm 2013

tại  Westminter California

nhằm ngày 04 tháng 06 năm Quý Tỵ

hưởng thọ 94 tuổi.

Thăm viếng :11 am – 09 pm(07-19-2013)
08 am -09 am (07-20-2013)

Lễ Di Quan : 10am 07-20-2013
Hỏa táng  : Loma Víta Memorial Park
701 E Bastan Chury Road
Fullerton,CA .92835.Tel.(714)525-1575

Chúng tôi những huynh đệ đồng môn SVSQ khóa 4/72 Kiên trì

Thành kính chia buồn cùng SVSQ Phạm nam Hải và gia quyến

Nguyện cầu hương linh Cụ Phạm nam Vân sớm tiêu diêu nơi cõi vô biên tịnh độ.

ĐỒNG THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

SVSQ Phạm nam Hải

(619) 851-7152

LÊ TRÚC LÂM 212 (TIN BUỒN) 12/04/2012

TOÀN THỂ SVSQ KHÓA 4/72 KIÊN TRÌ TBTXTD

Vô cùng xúc động nhận được hung tin

Hiền thê SVSQ LÊ TRÚC LÂM 212

chị

TRẦN KIM LỘC

sinh ngày 31 tháng 07 năm 1954 tạ Mỹ Tho Việt Nam

đã mãn phần vào lúc 06:00 giờ sáng ngày 02 tháng 12 năm 2012

tại bệnh viện Kaise Permanente Hospital San Jose California

nhằm ngày 19 tháng 10 năm 2012 Âm lịch

hưởng dương 58 tuổi.

Chúng tôi những huynh đệ đồng môn SVSQ khóa 4/72 Kiên trì

Thành kính chia buồn cùng SVSQ LÊ TRÚC LÂM và gia quyến

Nguyện cầu hương linh chị TRẦN KIM LỘC sớm tiêu diêu nơi cõi vô biên tịnh độ.

ĐỒNG THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

SVSQ Lê Trúc Lâm

(408) 886-1374

Huỳnh vệ Quốc .

Trân trọng báo tin buồn :

SVSQ khóa 4/72 Huỳnh Vệ Quốc (24) bạn của Long Bọ Ngựa,Cung,Trác, TN Long,Văn… vừa từ trần lúc 10 giờ đêm 26/9/2012 tại tư gia, 16A Ngô Thời Nhiệm, Quận 3 Sài Gòn.
Trần Nguyên Long thông báo đến các bạn.

Tin buồn

  TOÀN THỂ CỰU SVSQ KHÓA 4/72 TBTXTD

Vô cùng xúc động khi hay tin

Bà qủa phụ Giuse TRƯƠNG VĂN VÀNG

Nhũ danh Maria PHAN THỊ LIÊN

Là thân mẫu SVSQ TRƯƠNG VIẾT ĐÔNG (222)

Đã được chúa gọi về ngày 16 tháng 04 năm 2012 vào lúc 3:00 Chiều

nhằm ngày 26 tháng 03 năm Nhâm thìn (2012)

tại SAN DIEGO CALIFORNIA

hưởng thọ 86 tuổi

Chúng tôi những thành viên SVSQ khóa 4/72 Kiên trì

Thành kính chia buồn cùng SVSQ TRƯƠNG VIẾT ĐÔNG và gia quyến

Nguyện cầu hương linh cụ bà Maria PHAN THỊ LIÊN sớm về nước Thiên đàng

ĐỒNG THÀNH KÍNH PHÂN ƯU