Chúc Mừng Giáng Sinh .

 

Christmas Card - Khoa 472 kien tri

 

Thân Chúc các HT 4/72 Kiên-Trì một mùa Giáng Sinh vui vẽ cùng một năm mới nhiều sức khoẻ ,an khang,thịnh vượng .

Ban điều hành .

 

******************

Thiệp cưới con SVSQ  Phạm văn Đạo 223

TIN MỪNG

NHẬN ĐƯỢC HỒNG THIỆP BÁO TIN

SVSQ ĐẶNG THANH QUỲNH VÀ PHU NHÂN

BÁO TIN LỄ THÀNH HÔN VÀ VU QUI CỦA CHÁU

CÔ DÂU CECILIA NHI HOÀNG ĐẶNG

THỨ NỮ

SẼ ĐẸP DUYÊN CÙNG

CHÚ RỂ GREGORY SCOTT SMITH, JR.

TRƯỞNG NAM

CỦA ÔNG BÀ GREGORY SCOTT SMITH

HÔN LỄ SẼ ĐƯỢC CỬ HÀNH VÀO LÚC 02 GIỜ CHIỀU

THỨ BA NGÀY 15 THÁNG 06 NĂM 2013

TẠI

GIÁO XỨ CHÚA KITO VUA

1112 EAGLE DRIVE FORTH WORTH, TEXAS 76111 U.S.A

TOÀN THỂ SVSQ KHÓA 4/72 KIÊN TRÌ XIN THÀNH THẬT CHIA VUI

CÙNG SVSQ ĐẶNG THANH QUỲNH, PHU NHÂN VÀ GIA QUYẾN

ĐẶC BIỆT THƯƠNG CHÚC HAI CHÁU CECILIA VÀ GREGORY

TRĂM NĂM HẠNH PHÚC

CHÚC MỪNG CHÚC MỪNG CHÚC MỪNG

*******

NHẬN ĐƯỢC HỒNG THIỆP BÁO TIN

HT ĐẶNG VĂN ĐỜI (242) VÀ PHU NHÂN LÊ THỊ TUYẾT MAI

SẼ CỬ HÀNH LỄ THÀNH HÔN CHO

TRƯỞNG NAM

ĐẶNG VĂN ĐẠI

SẼ KẾT SỢI TƠ HỒNG

VỚI CHÁU

ĐỖ TUYẾT MAI

ÚT NỮ

ÔNG ĐỖ VĂN VÂN VÀ BÀ VŨ THỊ NHẬT

HÔN LỄ SẼ ĐƯỢC CỬ HÀNH TẠI TƯ GIA VÀO LÚC 11:00 GỜ TRƯA

NGÀY 09 THÁNG 03 NĂM 2014

NHẰM NGÀY

09 THÁNG 02 NĂM GIÁP NGỌ

TOÀN THỂ ĐỒNG MÔN KHÓA 472 KIÊN TRÌ THÀNH THẬT CHIA VUI

CÙNG ANH CHỊ HT. ĐẶNG VĂN ĐỜI  (242) VÀ CHỊ LÊ THỊ TUYẾT MAI

CẦU CHÚC ANH CHỊ SẼ CÓ ĐƯỢC DÂU HIỀN

ĐẶC BIỆT HAI CHÁU ĐẠI VÀ MAI TRĂM NĂM HẠNH PHÚC

CHÚC MỪNG CHÚC MỪNG CHÚC MỪNG

KHÓA 472 KIÊN TRÌ

*****