Phùng ngọc Bảo 211

 

download

 

 

 

 

Phùng ngọc Bảo 211

Đừng bỏ em một mình .

Xuân nầy con Không về

Xuân nầy con về Mẹ ở đâu .

 

 

Vẩn có em bên đời .

 

Giọng ca Phùng ngọc Bão

MÙA HÈ 42

Giọng ca Phùng ngọc Bão

LK BIẾT ĐẾN BAO GIỜ & ĐÊM TIỀN ĐỒN

Giọng ca Phùng ngọc Bão

Áo Anh sứt chỉ đường tà

Giọng ca Phùng ngọc Bão

Tiển Đưa .

Giọng ca Phùng ngọc Bão

Say .

 

Giọng ca Phùng ngọc Bão

Đừng bỏ Anh một mình .

 

Giọng ca Phùng ngọc Bão

Hai năm tình lận đận

Giọng ca Phùng ngọc Bão

Bạn thân

Giọng ca : Phùng ngọc Bảo

CÀ PHÊ MỘT MÌNH

 

Giọng ca : Phùng ngọc Bảo

LK PHUT GIAO MUA & NGAY DAU MOT NAM

 

Giọng ca : Phùng ngọc Bảo (Xuân nầy con về Mẹ ở đâu)
Giọng ca : Phùng ngọc Bảo (Trên bốn Vùng chiến Thuật

 

 

 

 

Giọng ca : Phùng ngọc Bảo ( Bạn thân )
Giọng ca : Phùng ngọc Bảo (Hoa có vàng nơi ấy)

 

Giọng ca : Phùng ngọc Bảo (Nghìn trùng xa cách)

 

Giọng ca : Phùng ngọc Bảo (Vết thương cuối cùng)

 

Giọng ca : Phùng ngọc Bảo (Thuyền viễn xứ)

 

Giọng ca :  Phùng ngọc Bảo (Buồn)

 

Giọng ca : Phu nhân Phùng ngọc Bảo ( Sao chưa thấy hồi âm)

 

Giọng ca : Phùng ngọc Bảo( Biển mặn)

 

Giọng ca : Phùng ngọc Bảo(Tình thư của Lính)

 

 

Giọng ca : Phùng ngọc Bảo (Nó và Tôi)

 

 

Giọng ca : Phùng ngọc Bảo (LK.Chúng mình ba đứa & Ly cafe cuối cùng)

 

Giọng ca : Phùng ngọc Bảo (Lòng Mẹ)
Giọng ca : Phùng ngọc Bảo (Besame mucho)

 

Giọng ca : Phùng ngọc Bảo (Những đóm mắt hoả châu)

 

Giọng ca : Phùng ngọc Bảo (Áo lụa Hà Đông)

 

Giọng ca : Phùng ngọc Bảo(Chiều trên phá Tam Giang)

 

Giọng ca : Phùng ngọc Bảo (Đồn vắng chiều Xuân)

 

Giọng ca : Phùng ngọc Bảo (Nổi lòng người đi)

 

Giọng ca : Phùng ngọc Bảo (Cuối cùng cho một tình yêu)

 

Giọng ca : Phùng ngọc Bảo (Buồn chi em ơi)
Giọng ca : Phùng ngọc Bảo(Ru ta ngậm ngùi)

 

[audio mp3=”http://www.khoa472kientri.com

Giọng ca : Phùng ngọc Bảo (Xóm Đêm)

 

 

 

1 Comment

  1. giọng ca của bác lúc nào mà hay thế?

Leave a Reply