Pham Dao

 

 

 

 

Phạm văn Đạo 223 & Phu nhân (Ngọc Thu)

XIN TRÒN TUỖI LOẠN

Mùa Xuân lá Khô .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giọng ca: Phạm văn Đạo

Giọng ca: Phạm văn Đạo

 

Giọng ca: Phạm văn Đạo & Phu nhân

Giọng ca: Phạm văn Đạo

https://youtu.be/kZR4XEyKLrk

Giọng ca: Phạm văn Đạo ( Phu nhân)

Giọng ca: Phạm văn Đạo & Phu nhân

 

Giọng ca:Phu nhân Phạm văn Đạo

Giọng ca: Phạm văn Đạo & Phu nhân

 

Giọng ca: Phạm văn Đạo & Phu nhân

Ngày Đầu một Năm

 

 

 

Giọng ca: Phạm văn Đạo & Phu nhân

 

 

 

Giọng ca: Phạm văn Đạo & Phu nhân (Đám cưới đầu Xuân)

 

 

 

Giọng ca: Phạm văn Đạo ( Xuân nầy con Không về)

 

 

 

 

 

Giọng ca:   Phu nhân Phạm văn Đạo
Tôi vẩn Nhớ

 

 

Giọng ca:   Phu nhân Phạm văn Đạo

 

 

 

Giọng ca: Phạm văn Đạo & Phu nhân ( Chiều một mình qua phố)

Giọng ca : Phạm văn Đạo (Nỗi lòng người đi)

Giọng ca : Phạm văn Đạo (Còn chút gì để nhớ)

Giọng ca :Phu nhân Phạm văn Đạo (Biển nhớ)

 

Giọng ca : Phạm văn Đạo (Tiển Đưa)

 

Video not available

Thơ Phạm văn Đạo ( Mùa Hè và Tôi )

 

Video not available

Giọng ca Phạm văn Đạo (Thu không em)

Video not available

Giọng ca :Phu nhân Phạm văn Đạo .(Giáng ngọc)

Video not available

Giọng ca Phạm văn Đạo & Phu nhân .(Một mai em đi)

Video not available

Giọng ca Phạm văn Đạo & Phu nhân .(Tình xa)
Giọng ca : Phạm văn Đạo .(Chiều không có em)