Noel 2018

Thân chúc quý huynh trưởng 4/72 Kiên Trì Giáng Sinh an lành cùng một năm mới nhiều sức khoẻ,nhiều hạnh Phúc .