Đi làm ruộng ở U Minh Thượng

Đám cưới dầu xuân (Đinh kim Văn 214 )

Chợ  Gạo

Xóa mù chữ ,Con Cù Lần nhảy dù(Đinh kim Văn 214 )

Hành quân xứ Trà Vinh

Cao nguyên du ký 5

Cao nguyên du ký 4B

Cao nguyen du ky 4A

Cao nguyên du ký 3A

Cao nguyên du ký 2B

Bây chừ  nhớ Huế năm xưa (Đinh kim Văn ) nhạc

Một lần trú Mưa(Đinh kim văn)

Một lần trú Mưa(Đinh kim văn)nhac

ĐI CHIẾN DỊCH (Đinh kim Văn 214)

Con trâu già (Nhạc  Đinh kim Văn 214)
Con trâu già

Thôi_thì (Giọng ca Đinh kim Văn 214)i

 Thôi thì (Nhạc  Đinh kim Văn 214)

 Mùa xuân (Nhạc Đinh kim Văn 214)

Mùa xuân (Đinh kim Văn 214)

Thân phận(Nhạc Đinh kim Văn 214)

Thân phận ( Đinh kim Văn 214)

Tình già (Nhạc  Đinh kim Văn 214)
T
ình già  (  Đinh kim Văn 214)

Tiếng đàn khuya (Nhạc  Đinh kim Văn 214)
Tiếng đàn khuya (  Đinh kim Văn 214)

Chớ gọi Anh bằng chú (Nhạc  Đinh kim Văn 214)

Chớ gọi Anh bằng chú ( Đinh kim Văn 214)

Tình xuân (Nhạc Đinh kim Văn 214)

tình xuân ( Đinh kim Văn 214)

Ngan ngai (Nhạc Đinh kim Văn 214)

Ngan ngai ( Đinh kim Văn 214)

Nam Du 1 ( Đinh kim Văn 214)

Nam Du 2 ( Đinh kim Văn 214)

Tây du ký sự phần 1 ( Đinh kim Văn 214)

Tây du ký su phần 2 ( Đinh kim Văn 214)

Tây du ký sự phần  3 ( Đinh kim Văn 214)

nón bai thi ( Đinh kim Văn 214)